رده بندی سفر

بلیط سفر به ماه: ۱.۴ میلیارد دلار

0 دی 04 1388 در سفر
شرکتی به نام Golden Spike در حال تدارک برنامه سفری است که مسافران را به کره ماه می برد. سفری که حدود ۱.۴ میلیارد دلار برای دو نفر هزینه خواهد داشت.

ادامه مطلب ›