رده بندی علوم

آزمایشگاه خونی به اندازه یک کارت

0 آذر 24 1388 در علوم
ابعاد این آزمایشگاه به اندازه یک کارت اعتباری است و تا کنون توانسته ابتلای افراد به بیماری ایدز در رواندا را با دقتی نزدیک به ۱۰۰ درصد تشخیص دهد.

ادامه مطلب ›