رده بندی فیلم ها

5 فیلم مهم جشنواره سی و یکم فیلم فجر

0 آبان 28 1388 در فیلم ها
ا نزدیک شدن به سی و یکمین جشنواره فیلم فجر و مشخص شدن فیلمهای حاضر در جشنواره، می توان تا حدودی فیلمهای مطرح این دوره را شناخت.

ادامه مطلب ›