رده بندی سبک زندگی

6 فایده داشتن رویکرد مناسب در محل کار

0 بهمن 13 1388 در سبک زندگی
این مقاله برای آنهایی است که صبح از خواب بیدار می‌شوند و با خودشان می‌گویند، «وای! اصلاً دوست ندارم امروز برم سر کار.» ممکن است گاهی‌اوقات کار چندان لذت‌بخش به نظر نرسد اما داشتن رویکرد مثبت در محل‌کار، فواید بسیار زیادی دارد که اینجا به شش مورد آن اشاره می‌کنیم.

ادامه مطلب ›

انواع سبک های زندگی

0 آبان 08 1388 در سبک زندگی
سبک زندگی چگونه بودن افراد را شکل می دهد و آن را می توان به مجموعه ای از رفتارها تعبیر کرد که فرد آنها را به کار می گیرد تا نه فقط نیازهای جاری او برآورده شود بلکه روایت خاصی را که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است در برابر دیگران مجسم سازد.

ادامه مطلب ›