رده بندی سلامت

رگ گیری آسان با EZ Vein

0 آبان 10 1388 در سلامت
این ابزار که توسط دکتر پری و در کارگاه خانگی اش طراحی و ساخته شده، مانند یک یک فشار سنج است که توسط پمپ بادی پر می شود و یک منطقه دریچه ای برای رگ یابی دارد. حالت قاب مانند اطراف این قسمت باعث می شود پوست در جای خود ثابت بماند و کار رگ گیری به مراتب راحت تر شود.

ادامه مطلب ›