رده بندی هنر

موزه­ هنر تایپه

0 آذر 01 1388 در هنر
بنیان گذاران پرتغالی دفتر طراحی OODA پیش از تاسیس این شرکت در سال 2010 با دو معمار سرشناس یعنی زاها حدید و رم کولهاس همکاری می کردند. حالا پروژه‏های جدید این دفتر مورد توجه بسیاری از طراحان و معماران قرار گرفته ‏اند.

ادامه مطلب ›