خدمات

 آموزش

يکی از مهمترين شرايط موفقيت در بهره برداری از يک سيستم نرم افزاری، آموزش موثر و کارآمد کاربران می‌باشد.هرگاه از فن آوری جدیدی استفاده شود همگام با آن،نیاز به آموزش نیز مطرح می گردد و ما در لینکوتک به این اصل پایبند می باشیم.از سوی دیگر حیات سازمانها تا حدود زیادی بستگی به مهارت‌ها و آگاهی‌های مختلف کارکنان دارد و هرچه این مهارت‌ها به هنگام تر و بهینه باشند، در ارتقا سطح کارآیی و اثربخشی سازمان سهیم می باشند. بدین جهت آموزش را زیربنای توسعه محصولات خود قرار داده ایم.

پس از نصب نرم‌افزارها بر روی سرور(ها)، کارشناسان آموزش لینکوتک اقدام به بررسی نیازهای آموزشی نموده و کاربران را برای آموزش راهبری و کاربری سیستم طبقه‌بندی می‌کنند.پس از آن آموزش طی مراحل زیر صورت می گیرد.

آموزش همگام با استقرار

 کارشناسان ما همگام با استقرار هر بخش از سیستم، چگونگی کار با آن بخش را به طور جامع به کاربران بخش مربوطه آموزش می‌دهند.

نشست‌های آموزشی


همکاران ما در لینکوتک آماده برگزاری نشست‌های آموزشی در دوره‌ی پشتيبانی می باشند.

لوح فشرده‌ی آموزشی


چگونگی کار با محصول نرم افزاری  را به صورت تصويری و گام به گام آموزش می‌دهد.

آموزش‌ کاربران جدید


اگر کاربران سیستم شما تغییر کند و یا پس از مدتی استفاده از سیستم، کاربران شما نیاز به بازآموزی یک نرم‌افزار داشته باشند، کارشناسان آموزشی ما ، آمادگی یادگیری کامل کار با سیستم را برای آنها فراهم می نمایند. در صورت تمایل و داشتن شرایط لازم، امکان برگزاری دوره‌های آموزشی در محل شرکت شما نیز وجود دارد.