خدمات

 مشاوره

بر این باوریم که شناخت وضعيت فعلی همواره مهم ترین گام در طراحی وضعيت مطلوب آینده می باشد. بدین جهت ارائه تصويری روشن و شفاف از آنچه كه هست (As Is) از اصلی ترین ضروريات يك سازمان محسوب می‌گردد تا ما بتوانیم بر اساس اين تصوير، مدلی از آنچه كه بايد باشد (To Be) را برای خود ترسيم نماییم. تحلیل و مدلسازی سازمانی تكنيكی است برای پاسخ گويی به اين نيازها كه توسط کارشناسان آموزش دیده شرکت و با هدف تولید نرم افزار متناسب با نیازهای کسب و کار شما مورد استفاده قرار مي‌گيرد

آشنایی با لینکوتک و معرفی سامانه

کارشناسانلینکوتکباحضوردر محل کسب و کار شما و یادعوتازشما عزیزان برایحضوردرلینکوتک،شما راباتوانایی‌هاو امکاناتسامانه آشنا مینمایند. همچنین شما در این ملاقات با توانایی هاو دستاوردهای اثبات شده شرکت لینکوتک نیز آشنا می گردید.برگزاری نشست های اولیه و برقراری ارتباطات اولیه به منظور تهیه سند چشم انداز پروژه از فعالیت های اصلی مرحله آماده سازی برای شروع کار پروژه محسوب می گردد.در نتیجه،این گفتمان ها زمینه را برای تصمیم خردمندانه و آگاهانه شما فراهم می گرداند.

مدلسازی سازمانی

جهت ارائه راه حل نرم افزاری متناسب با نیاز سازمان شما، کارشناسان لینکوتک اقدام به بررسی و شناسایی نیازهای سازمان و اهداف پیش روی سازمان می نمایند.. در این مرحله سعی می کنیم تا با برگزاری جلسات با افراد مرتبط،در سریع ترین زمان ممکن به چگونگی پاسخ به مسائل سازمان دست یابیم.پس از بررسی اهداف و شناسایی نیازها، کارشناسان لینکوتک نرم افزار متناسب با سازمان را به شما معرفی می نمایند.

سفارشی سازی سامانه

ما در لینکوتک می دانیم که همواره متناسب با شرایط کسب و کار متفاوت سازمان ها نیازمندی های خاصی برای مشتریان مختلف به وجود می آید. با توجه با قابلیت سفارشی‌سازی بالا در مجموعه محصولات نرم افزاری لینکوتک، کارشناسان آموزش دیده این مرکز با بررسی نیازمندی‌های سازمان،برنامه اجرایی استقرار متناسب با شرایط کسب و کار شما را پیشنهاد می نمایند.

برآورد نیاز سخت افزاری/نرم افزاری

کارشناسان با بررسی عواملی مانند تعداد کاربران،نوع نیازها،اهداف و پراکندگی جغرافیایی سازمان که در برآورد نیازمندی‌های استقرار سیستم‌ها نقشی کلیدی دارند و با توجه به معیارهای مختلف،تعداد سرورها و دیگر نیازمندی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم جهت استقرار سامانه را مشخص می نمایندآماده سازی زیرساخت شبکه و سخت افزار با پیکربندی حداقل برای شروع فعالیت های اجرائی استقرار امری ضروری می باشد.