خدمات

تلاش کرده ایم تا با ارائه محصولات گروه نرم افزاري لینکوتک طيف کاملي از نيازهاي نرم افزاري مراکز آموزشی، شرکتها،موسسات خصوصي و دولتي را پوشش دهیم .در ادامه بر این هدف بوده ایم تامحصولات علاوه بر پشتيباني از نيازهاي عملياتي هر واحد بتوانند در قالب یک سیستم یکپارچه با يکديگر تعامل داشته باشند.

بر این باوریم که ارائه خدمات مناسب از مراحل اصلی چرخه حیات محصولات و گام بلندی در ایجاد یک ارتباط پایدار و موثر با شما مشتریان محترم می باشد.پس می کوشیم تا بتوانیم بستری مناسب در جهت استفاده‌ی بهتر و آگاهانه تر شما مشتریان محترم از محصولات لینکوتک را فراهم نماییم.

مشاوره

بر این باوریم که شناخت وضعيت فعلی همواره مهم ترین گام در طراحی وضعيت مطلوب آینده می باشد. بدین جهت ارائه تصويری روشن و شفاف از آنچه كه هست (As Is) از اصلی ترین ضروريات يك سازمان محسوب می‌گردد تا ما بتوانیم بر اساس اين تصوير، مدلی از آنچه كه بايد باشد (To Be) را برای خود ترسيم نماییم. تحلیل و مدلسازی سازمانی تكنيكی است برای پاسخ گويی به اين نيازها كه توسط کارشناسان آموزش دیده شرکت و با هدف تولید نرم افزار متناسب با نیازهای کسب و کار شما مورد استفاده قرار مي‌گيرد

استقرار

تحلیلگران لینکوتک با تحلیل و آنالیز اطلاعات به دست از آمده از مرحله مشاوره و با استفاده از گزارشات تهیه شده به شکل نمودارها، چارت ها و گیج های مختلف نقش عمده ای در جهت توسعه کسب و کار و تحلیل عملکرد سازمان ایفا می نماید.با بررسی دقیق عملکرد در کلیه بخش های تحت نظارت به مدیران ارشد سازمان شما کمک خواهیم نمود تا سریعترین و دقیقترین تصمیم ها را در جهت افزایش میزان بهره وری سازمان اتخاذ نمایند.

آموزش

 

هرگاه از فن آوری جدیدی استفاده شود همگام با آن،نیاز به آموزش نیز مطرح می گردد و ما در لینکوتک به این اصل پایبند می باشیم.از سوی دیگر حیات سازمانها تا حدود زیادی بستگی به مهارت‌ها و آگاهی‌های مختلف کارکنان دارد و هرچه این مهارت‌ها به هنگام تر و بهینه باشند، در ارتقا سطح کارآیی و اثربخشی سازمان سهیم می باشند. بدین جهت آموزش را زیربنای توسعه محصولات خود قرار داده ایم.

پشتیبانی

ما در لینکوتک پشتیبانی را به عنوان مرحله آغازین چرخه حیات نرم‌افزار بعد از اجرای پروژه می‌شناسیم.می دانیم انتظارات کاربران پس از استفاده از محصولات نرم افزاری تغییر می‌یابد و نیازها و درخواستهای جدیدی از سوی شما مطرح می گردد،کارشناسان پشتیبانی لینکوتک صبورانه آماده پاسخگویی به این نیازها می باشند.