مدیریت اخبار

یکی از مهمترین بخش های هر سایت بخش اخبار آن سایت است ، اخبار به دلیل تغییرات روزانه باعث به روز شدن سایت می شود.
علاوه بر این معمولا صفحه اول سایت حاوی آخرین خبر های مربوط به سایت است.
در این سیستم یک سیستم بسیار قدرتمند برای مدیریت اخبار در نظر گرفته شده است. این سامانه علاوه بر ایجاد اخبار داخل سایت قابلیت ایجاد یک سیستم خبرگزاری حرفه ای را نیز دارا می باشد .
تمامی آیتم های مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم خبر گزاری و گروه های خبری در این سامانه در نظر گرفته شده است .
برخی از این امکانات عبارتند از :

 • درج گروه های خبری متنوع
 • تنظیم ترتیب قرار گیری گروه های خبری
 • اتصال گروه خبری به سیستم Rss (فید های خبری)
 • درج اخبار داخل گروه خبری مورد نظر
 • درج عنوان و خلاصه خبر
 • درج محتوای خبر به وسیله سیستم پیشرفته متون
 • قابلیت درج تصویر اختصاصی برای هر خبر
 • تنظیم ترتیب نمایش خبر ها
 • تنظیم تاریخ انتشار
 • تنظیم تاریخ آغاز و انقضای نمایش خبر
 • قابلیت حذف موقت خبر و بازیابی آن
 • قابلیت ویرایش و حذف کامل خبر از سیستم
 • ....