درک صحیح نیاز٬ تحلیل دقیق آن ٬انتقال مفهومی به واحد تولید ٬دستیابی به محصول بهینه ٬استقرار روان ٬ پشتیبانی کارآمد و پاسخگویی به نیازهای جدید.

آیا می توان همگی این شاخص ها را در کنار یکدیگر گردآوری نمود؟

 

پاسخ به این سوال کار ساده ای نیست اما ساختار منحصر بفرد لینکوتکدر واحد تحلیل ٬ تولید و پشتیبانی با نهادینه ساختن متدولوژیمبتنی بر چابکی فاصله را تا دستیابی به شرایط توصیف شده به حداقل می رساند.
 در ادامه توضیحی کلی از فرایند تولید در لینکوتک فهرست شده است

 

تحلیل و نیازسنجی در سه مرحله انجام می پذیرد:

 

1- تحلیل مدل و شناخت چارچوب نیاز

 

2-جلسات مصاحبه نیاز سنجی در لایه کارشناسی و اجرا

 

3- ارزیابی انطباق عرضه و تقاضا در مرحله پیش از استقرار

 

لینکوتک در واحد تحقیق و توسعه به سه بخش تقسیم می شود:

 

1-واحد توسعه تکنولوژی

 

2-واحد مدل سازی و تولید

 

3-واحد توسعه محصولات

 

لینکوتک در واحد استقرار متشکل از سه گروه می باشد:

 

1-واحد آموزش

 

2-واحد فرهنگ سازی

 

3-واحد استقرار در سازمان