پایگاه داده

تبدیل اطلاعات به دارایی رقابتی

اطلاعاتی که شما نیاز دارید، هنگامی که شما به آن نیاز دارید با فن آوری پایگاه داده ما

آیا با داده های بزرگ، تجزیه و تحلیل زمان واقعی، و یا پردازش تراکنش های حجیم در چالش هستید، راهکار جامع ما از فن آوری پایگاه داده می تواند به شما در مدیریت داده های حساس شما با مقیاس پذیری و کارایی بی همتا کمک کند. سیستم های مدیریت پایگاه داده ما که برای کار یکپارچه با راهکارهای لینکوتک، سیستم های دیگر و برنامه های کاربردی سفارشی طراحی شده اند، می توانند به شما برای تصمیم گیری دقیق و بازده عملیاتی در سراسر سازمان کمک کنند.

ارزش افزوده های مورد توجه؟

تجزیه و تحلیل سریع تر کسب و کار و انبارداری داده ها با تاخیر نزدیک به صفر
توان افزایش یافته برای پردازشتراکنش حجیم
تمدید دسترسی به بینش انتقادی: در هر زمان، هر جا، هر دستگاه
فرآیندهای کسب و کار و برنامه های کاربردی فوق العاده