پارسیس،راهکار یکپارچه کسب و کارهای کوچک

بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط نقش بسیار مهمی در شکوفایی اقتصادی کشور، کارآفرینی وافزایش تولید ناخالص ملّی ایفا می نمایند. این بنگاه های اقتصادی که عموماً با دارایی ثابت و سرمایه اندک و نیروی انسانی محدودی آغاز بکار می نمایند، از گردش مالی محدودی نیز برخوردار می باشند و به علت نوپا بودن، ریسک های خرد صنعت و اقتصاد کشور می تواند بسیار سریع تر از سازمان های بزرگ بر آنها تأثیر گذاشته و حتی آنها را از پای در آورد.

نیاز اصلی کسب و کارهای کوچک را میتوان در سه بخش مالی، حقوق دستمزد و اداری دسته بندی کرد.این راهکار شامل تمامی امکاناتی است که از یک سیستم نرم افزاری به منظور مدیریت اطلاعات و عملیات حسابداری، دفترداری، فروش، پرسنلی و حقوق و دستمزد انتظار دارید
.هدف اصلی تولید و گسترش استفاده از نرم‌افزارهای کسب وکار افزایش بهره بری از راه کاهش هزینه‌ها و سرعت بخشیدن به چرخه تولید می باشد.

لینکوتک به منظور حمایت از این فعالان اقتصادی و با هدف ایفای نقش در توسعه بنگاه های کوچک و متوسط، راهکار نرم افزاری ویژه ای را تحت عنوان "پارسیس،راهکار یکپارچه کسب و کارهای کوچک " طراحی و عرضه نموده است که با توجه به ویژگی ها و امکانات در نظر گرفته شده در آن کلیه نیازمندی های اطلاعاتی و عملیاتی این بنگاه های اقتصادی را پاسخگو می باشد.

مجموعه نرم افزارهای پیشنهادی لینکوتک در این حوزه به شرح زیر می باشد:

سامانه مکاتبات سازمانی

سامانه مدیریت ارتباط با مشتری

سامانه مدیریت ارتباطات و وظایف سازمانی

سامانه مدیریت روابط عمومی

سامانه حسابداری مالی

سامانه خزانه داری

سامانه بازرگانی

سامانه انبار و کالا

سامانه حقوق و دستمزد

سامانه دبیرخانهاین طرح میتواند حسب نظر مدیریت مجموعه در بخشهای مختلف توسعه یافته و با بهره گیری موثر از این سیستمها مدل مدرنتر مدیریتی را در سازمان محقق سازد .