پارسی،ویژه موسسات خدماتی و بازرگانی

مجموعه نرم افزارهای پارسیتوانسته عمده ترين نياز های سازمان‌های خدماتی و بازرگانی را شناسايی و تحت پوشش قرار دهد. بطوری که با استفاده ازامکانات و راهکارهايی که در سامانه های پارسی طراحی شده مي‌توانيد کليه فرايندهاي کاري سازمان خود راپوشش داده و شاهد ارتقای بهره‌وری سازمان خود باشيد.

مجموعه نرم افزارهای پیشنهادی لینکوتک در این حوزه به شرح زیر می باشد:

حسابداری مالی و صنعتی

سامانه حسابداری مالی و تسهیم هزینه
سامانه وصول مطالبات
سامانه چک و خزانه داری
سامانه تجمیع حسابها

مدیریت تامین و خرید

سامانه انبار و کالا

خرید و تدارکات داخلی

سامانه سفارشات خارجی


مدیریت فروش و مشتریان

سامانه فروش داخلی

سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان

سامانه خدمات پس از فروش

پرتال فروش


مدیریت منابع انسانی

سامانه حقوق و دستمزد

سامانه اتوماسیون اداری

سامانه مدیریت منابع انسانی