معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و ارشاد
شرکت خدمات انفورماتیک
بنیاد ملی نخبگان
سازمان تحقیقات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه علوم دریایی خرمشهر
دانشگاه هرمزگان
دانشگاه صنعت و معدن خراسان
دفتر گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری
معاونت پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
صندوق حمایت از فناوران و پژوهشگران کشور
پژوهشگاه فناوری ایران
مرکز الگوهای اسلامی
جشنواره ملی فجر
موسسه آموزشی گاج
موسسه آموزشی مدرسان شریف
موسسه آموزشی ماهان
شبکه تلویزیونی مستند
آذران پلاستیک
سن ایچ