مدیریت برنامه ریزی منابع

بهره از برنامه ریزی یکپارچه منابع با رویکردهای جهانی

لبه رقابتی خود را تیز کرده و برنامه ریزی منابع سازمانی را تسهیل نمایید.

راهکار جامع مدیریت و برنامه ریزی منابع سازمانی زیر ساخت قابل اطمینان برای حمایت از بزرگترین ساختارهای سازمانی و همچنین شرکت های کوچک و متوسط ​​درصنایع مختلف ساخته شده است.اشراف مبتنی به عملکرد و نقش به اطلاعات حیاتی،برنامه های کاربردی،ابزار تحلیلی دسترسی دارد و فرآیندهای شما را در سراسر تدارکات، تولید، خدمات، خرید و فروش، امور مالی، و منابع انسانی ساده سازی می کند.

ارزش افزوده های مورد توجه؟

افزایش رقابت پذیری با فرآیندهای کسب و کار یکپارچه، سریع و قابل انعطاف

تسریع زمانورود به بازار با محصولات و خدمات نوآورانه و منحصر بفرد

تسهیل ساختار سازمانی، کانال بازار، و مدیریت سناریو تجاری

استفاده از منابع و دارایی های بهبود یافته شرکت های بزرگ و رضایت بیشتر مشتری

زیر ساخت تثبیت شده برای جدیدترین گوشی ها، رایانش ابری، و فن آوری پیش پردازندگی

پشتیبانی از فرآیندهای کسب و کار مورد اعتماد در عموم صنایع، 12زبان، و17 موقعیت