تقویت سودزایی پایدار در عمده فروشی و پخش

استرداد اتوماتیک و تسهیل اجرای بی عیب و نقص با استفاده از راهکار توزیع عمده فروشی

در کسب و کار خود بدون توجه به اندازه آن با درک فعالانه محصولات و نیازهای خدماتی مشتریان خود تمایز قائل شوید. درک و بینش کلی نسبت به اجرای بی عیب و نقص را دنبال کنید و شما می توانید به برتری عملیاتی، رشد سود، و بهبود جریان وجوه نقد دست یابد.چطور؟با راهکار جامع صنعت توزیع عمده فروشی که به شما در برنامه ریزی،منبع،سهام ، فروش،بازیابی،و تجزیه و تحلیل بر روی یک پلت فرم فناوری اطلاعات کمک می کند.


ارزش افزوده های مورد توجه؟

رشد عواید و حجم فروش در هر کارمند

مطالبه های دقیقتر و سریعتر استرداد تامین کننده

روزهای کاهش یافته فروش فوق العاده «DSO» و چرخه نزدیک مالی کوتاهتر

افزایش حاشیه های عامل و بهره وری

کاهش هزینه کالاهای فروخته شده (COGS) و عامل هزینه

بهبود ارزیابی موجودی ها و دقت در نوبتها