سامانه مدیریت منابع انسانی

در محیط تجاری چالش برانگیز هزاره جدید و در عرصه رقابت میان شرکت ها و سازمان ها،از دلایل موفقیت سازمان ها، متمرکز شدن بر مدیریت اثربخش منابع انسانی(HRM) است. ارزشیابی دوره ای کارکنان در سازمانها از جمله فرآیندهای استانداردی است که در سازمانها و شرکتهای بزرگ در فواصل زمانی مورد نظر سازمان انجام می شود و برای اندازه گیری سطح کیفیت خدمات و پرسنل در سازمان اهمیتی ویژه ای دارد. برای انجام عملیات ارزشیابی از فرآیند گردش فرمهای کاغذی و بازگشت فرمهای تکمیل شده و ثبت اطلاعات خلاصه آنها و گزارشگیریهای بعدی، هزینه و زمان زیادی به سازمان تحمیل می نماید که وجود ابزار الکترونیک را ضروری می نماید. مدیریت اثربخش منابع انسانی مزیت رقابتی نصیب سازمان ها، شرکت ها و ... می کند. از دغدغه مدیران در حوزه مدیریت منابع انسانی پراکندگی اطلاعات مربوط به نیروی انسانی، عدم امکان دسترسی به اطلاعات بروز، زمانبر بودن استفاده از فرایندهای دستی و سنتی، وجود خطای انسانی در ورود اطلاعات، هزینه بر بودن فرایندهای دستی، عدم امنیت اطلاعات و..می باشد.

سامانه مدیریت منابع انسانی لینکوتک با بهره گیری از مشاوران و مدیران مطرح منابع انسانی اقدام به تولید سامانه یکپارچه و هوشمند مدیریت منابع انسانی استفاده از آخرین تکنولوژی های تولید نرم افزار و به صورت یک سیستم یکپارچه تحت وب نموده است.

این سامانه مجموعه‌ای جامع و یکپارچه از کلیه داده‌ها و اطلاعات مرتبط با نیروی انسانی با استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم‌افزاری به منظور کمک به تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و انجام امور جاری نیروی انسانی در سازمان می‌باشد. اجرای روال‌ها از ابتدای مراحل جذب پرسنل به سازمان تا اتمام همکاری پرسنل، از طریق فرآیندهای استخدام، آموزش، ارتقاء، ذخیره اطلاعات، تخصیص امکانات رفاهی، گردش درخواست‌های پرسنل و انجام محاسبات مورد نیاز بر اساس خروجی‌های دریافتی از بخش‌های مختلف سیستم، ارتقاء سازمان در جهت نیل به اهداف مورد نظر را بدنبال خواهد داشت.

امکانات سامانه

webdesign.png مدیریت بر عملکرد پرسنل از زمان استخدام تا بازنشستگی
تعریف انواع استخدام، انواع جریمه غیبت و تاخیر، انواع گروه های مدیریت، مدارک و رشته تحصیلی، انواع اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری و مرخصی، حوادث و بیماری های پرسنل
تعریف انواع بانک ها با تنوع حسابهای بانکی متفاوت، وضعیت شغلی، سمت سازمانی.
تنظیم انواع بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی، بیمه های تکمیلی و آینده ساز ضوابط آن ها. تنظیم انواع احکام صادره، وضعیت احکام، انواع پایه، گروه و رتبه
ارسال نتایج ارزیابی به سیستم صدور احکام کارگزینی
امکان تعیین مسیر گردش فرمها متناسب با نتایج هر مرحله
اجرای کارتابلی و مکانیزه کلیه فرایند ها ی حوزه منابع انسانی
امکان ثبت مرحله به مرحله اطلاعات توسط پستهای سازمانی مرتبط
ارائه گزارشات آنی و داشبورد نمودن آخرین وضعیت پرسنل توسط سیستم
کنترل هوشمند کلیه آئین نامه ها و بخشنامه های حوزه و ارائه آلارم ها و راهکارها به پرسنل
cms.pngامکان استفاده از تخصیص پایه به عوامل به صورت درج اطلاعات گروه، پایه و رتبه پرسنل و مقدار عامل ریالی جهت صدور حکم ریالی برای گروه، پایه و رتبه بخصوص
امکان استفاده از محاسبه اتوماتیک اطلاعات و احکام دوره به صورت درج اطلاعات حکم ترفیع رتبه به ازای سال مورد نظر و کنترل افراد تحت تکفل به ازای محدوده سنی
امکان استفاده از محاسبه اتوماتیک اطلاعات سالیانه به صورت درج اطلاعات سالیانه برای پرسنل و یا افراد تحت تکفل با اعمال شرایط اختصاصی
تعریف انواع بیمه و تخصیص آن به پرسنل
تعریف رسته و رشته های شغلی و رشته های تحصیلی
تشكيلات معرفی دستگاه ، حوزه ها ، واحد های سازمانی و پست های سازمانی به صورت درختي
تشكيلات ثبت جزييات مربوط به هر يك از پست هاي سازماني
ecommerce.png گزارش سابقه خدمتی پرسنل و خلاصه سابقه اطلاعات کارکنان
گزارش تعیین درصد برجستگی کارکنان
اخذ گزارشات استخدامي و ترک کار
اخذ گزارش از قرارداد هاي منعقده و خاتمه يافته
اخذ گزارشات پرسنلي بر حسب تحصيلات، سوابق، سو پيشينه، اقوام و ..
گزارش ارزشیابی بر اساس واحد سازمانی