سامانه فروش داخلی

فروش را مي توان از ارکان اساسي فعاليت و برآيند تلاش مجموعـه‌ گـروه‌هـاي فعـال در سـازمـان‌هـا و مـوسسـات اقتصـادي پنداشت و بدين خاطر است که اجراي سياست‌ها و راهکار‌هاي شايسته‌ فروش، بسيار حساس و سرنوشت‌ساز تلقي مي‌شود.عوامل مؤثر در برنامه ریزی فروش به همراه مدیریت توزیع و تحویل کالا و تسویه حساب با اشخاص در راستای تأمین منابع نقدینگی و به دست آوردن اطلاعات آماری در مورد مناطق فروش و همچنین میزان سود کالا و سود حاصل شده به تفکیک مشتری از اطلاعات سودمند سامانه فروش داخلی لینکوتک میباشد.

سامانه فروش داخلی لینکوتک با ثبت و پردازش سفارش مشتریان و صدور و چاپ اسناد فروش از جمله پیش فاکتور، قرارداد، حواله، فاکتور فروش، مجوز و فاکتور برگشت از فروش، تمام فرایندهای فروش شما را ساماندهی کرده و به افزایش میزان فروش سازمان کمک می‌کند. سامانه با امکانات فراوان موجب گردیده تا جمع آوری اطلاعات زمانگیر و دور از ذهن به راحتی و به موقع در دسترس مدیران قرار گیرد.


امکانات سامانه

webdesign.png امکان ثبت قراردادهاي فروش خدمات
امکان عطف برگه هاي فروش به کالاهاي اماني
امکان ثبت عمليات کالا و نگهداري موجودي کالا به دو روش ثبت دائمي و ادواري
محاسبه مالیات ارزش افزوده و .... برای هر فاکتور
محاسبه تخفیف برای گروه خاص مشتریان
امکان تعريف سقف اعتباري نقدي و چکي براي مشتريان
نگهداري اطلاعات و سوابق مشتريان و تعين سقف اعتباري براي مشتريان و کنترل از طريق سيستم
معرفي بازاريابها و تعيين ميزان کميسيون هر کالا بصورت ثابت و متغير در هنگـام صـدور فـاکتـور و يـا تعيين ميـزان کميسيـون ثابت جهت هر بازارياب
فروش به تفکيک بازاريابها ، مشتريان و گروه کالاها
انجام عمليات کامل فروش ، ثبت اتوماتيک سند حسابداري ، نمايش آن و اعمال در سندهاي حسابداري بـا حفـظ شمـاره برگه فروش
صدور خودکار و غیر خودکار حواله فروش
اعلام سقف اعتبار برای مشتریان و کنترل آن در فاکتور
cms.png امکان معرفي کميسيون جهت اختصاص به هر کالا و يا فاکتور کلي به صورت درصدي و مبلغي
امکان استفاده از بارکد در برگه ها به صورت کليد ميانبر جهت جستجوي سريع کالا و درج آن در برگه ها
صدور برگه ها به تفکيک شعبات تعريف شده امکان معرفي درصد و مبلغ تخفيف بصورت رديفي و يا کلي در برگه ها
امکان استفاده از بارکد هنگام ثبت فاکتور یا پیش فاکتور
امکان صدور انواع اسناد به طور خودکار مطابق روال تعیین شده فروش (مثل : صدور خودکار فاکتور فروش بر اساس فرایندهای قبلی انجام شده نظیر : پیش فاکتور ، مجوز و ...)
امکان کنترل موجودی کالاهای رزو شده (ارائه موجودی قابل فروش کالا بر اساس سفارشات اخذ شده)
امکان تعيين نرخ بهاي تمام شده موجودي کالا به روشهاي ميانگين، ميانگين موزون متحرک،fifo و شناسايي ويژه
آلارم هوشمند براي زماني که قيمت فروش کالا کمتر از قيمت بهاي تمام شده باشد، با تنظيم درصد
انجام عمليات دريافت و پرداخت از طريق برگه هاي فروش
امکان ثبت سفارش و پيش فاکتور فروش و عطف فاکتور فروش به موارد ذکر شده
امکان معرفي تخفيف پيش فرض براي هر کالا و نمايش آن در فاکتور فروش
ecommerce.png تهيه گزارشات فروش ماهانه و سالانه گزارش مرور کالا از سطح گروه به جزء در ارتباط با عمليات خريد و فروش، انبار و امانت و...
 تهيه گزارش از ريز فاکتورهاي فروخته شده به يک نفر يا فاکتورهاي صادر شده جهت يک فرد
تهيه گزارش از آمار فروش کالاها بر اساس پيش فاکتور
تهيه گزارش فروش روزانه بر اساس فيلترهاي مورد نظر کاربر
 گزارش کلي کاردکس تعدادي بازرگاني به صورت تو در تو به تفکيک کالا و انبار و ريز برگه هاي صادره در بخش بازرگاني
 تهيه آمار فروش توسط نماينده (ويزيتور)
 تهيه گزارشات فروش و سود فروش بر اساس هر کالا و گروه کالا
 تهيه گزارشات فروش و سود هر فاکتور به صورت مرحله اي و يا مستقل
 تهيه گزارش از وضعيت مشترياني که شرکت به طور همزمان با آنها مبادله فروش و خريد دارد
 تهيه ليست مشتريان بر اساس نوع پرداخت آنها اعم از نقدي و غير نقدي
گزارشات متنوع از ميزان فروش هر بازارياب و مقايسه فروش بين بازاريابها