سامانه دریافت و پرداخت

تأمین منابع نقدینگی و وصول به موقع مطالبات و پاسخگویی به تعهدات و جمع‌آوری اطلاعات خلاصه و مفید، مورد نیاز تمامی سازمان ها بوده. کنترل وجوه نقد، اسناد دریافتی و اسناد پرداختی و نگهداری سوابق آنها، خصوصا در سازمانهایی که با حجم بالای اطلاعات سر و کار دارند، اهمیت به سزائی دارد.کنترل گردش وجوه نقد و ارزيابي موجودي نقدي حال و آينده سازمان از اهميت ويژه اي برخوردار است. .نرم افزار دریافت و پرداخت لینکوتک که بخشی از نرم‌افزارهای مالی و اداری لینکوتک به‌شمار می‌رود وضعيت وجوه نقد و انواع اسناد دريافتني و پرداختني را کنترل کرده و سيکل دريافت و پرداخت را به طور کامل مکانيزه مينمايد به گونه ای که مطلقا جهت ثبت عملیات خزانه داری نیاز به صدور سند مالی دستی نیست و کلیه تراکنشهای مالی مرتبط با عملیات خزانه داری به طور خودکار ایجاد خواهند شد. همچنین ضمن داشتن ارتباط مستقیم با نرم‌افزار حسابداری مالی و برنامه‌های مرتبط دیگر از جمله برنامه نرم افزار خرید و فروش، مدیران مالی را در کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌ها، همچنین تخمین موجودی بانکها و داشتن گزارش جامع از کلیه چکهای دریافتی و غیره یاری می‌نماید


امکانات سامانه

webdesign.png امكان تعیین حسابهای مرتبط با عملیات نقد/بانک/اسناد/ارزی هر مرکز خزانه داری به تفکیک
امکان تغییر وضعیت اسناد پرداختنی بین حالت‌های پاس نشده، پاس شده یا عودت یافته امکان ثبت و نمایش آرتیکل‌های مالی وابسته به عملیات مختلف انجام شده روی هر چک
امکان نگهداری به روز اطلاعات صندوق‌ها و بانک‌ها (شامل موجودی نقدی و اوراق بهادار )
امکان تسویه فاکتورهای خرید و فروش از طریق سیستم نقدینگی امکان استفاده از سیستم ارزی به صورت مستقیم
امکان استفاده از سرویس آرشیو الکترونیک جهت مدیریت کلیه ضمائم و اسناد مرتبط
پوشش کامل پرداخت و تسویه انواع تنخواه های اداری و صدور خودکار اسناد مالی مرتبط
معرفي ارزهاي مختلف و ثبت انواع نرخ برابري با ارز پايه به صورت تاریخی
امکان مدیریت انواع وضعیت اسناد دریافتنی (دریافت شده، در جریان وصول، وصول شده و ...) و صدور اسناد مربوطه حین تغییر وضعیت
امکان ارتباط n به n اسناد دریافت پرداخت با فاکتورهای خرید و فروش جهت مدیریت تسویه
امکان دسترسی/عدم دسترسی به مراکز دریافت پرداخت جهت کاربران سیستم خزانه داری
نمایش اقلام باز اسناد دریافتنی ( وصول نشده، در جریان وصول، برگشتی ) و اقلام باز اسناد پرداختنی ( پاس نشده )
امكان ارسال سند به سيستم حسابداري
cms.png ارتباط مستقيم با ساير بخشهاي نرم افزار به صورت يکپارچه جهت تسويه و ثبت اتوماتيک حسابداري
امکان ثبت برات و سفته و گردش عمليات مربوط به آنها
تسويه برگه هاي خريد و فروش به صورت مجزا و مشاهده برگه هاي تسويه نشده
امکان مشاهده لحظه به لحظه شخص در تمامي مراحل چکهاي دريافتي و پرداختي
امکان مشخص نمودن و پرداخت هزينه هاي مختص به اعتبارات خارجي و اعتبارات اسنادي و هوشمند
عمل نمودن جهت تشخيص و تسهيم هزينه ها جهت محاسبه بهاي تمام شده کالاي خريداري شده
امکان تهيه صورت مغايرت بانکي به صورت اتوماتيک و دستي با فرمت بانکهاي مختلف
آلارم چکهای دریافتنی و پرداختنی، قابل تنظیم از منوی تنظیمات محیطی
انجام خودکار عملیات مالی مربوط به هر یک از دریافت‌ها و پرداخت‌ها
وجود امکانات قدرتمند برای جستجو و فیلترینگ و مرتب کردن چک‌ها و گرفتن گزارش‌های متنوع برحسب شماره، تاریخ، مبلغ، پرداخت کننده، دریافت کننده و …
ecommerce.png گزارش گردش چکهاي دريافتي با انواع فيلترهاي متعدد بصورت تو در
امکان تهيه گزارش از چکهاي دريافتي و پرداختي به شخص بصورت کلي در تمامي وضعيت هاي موجود
امکان تهيه گزارش از وضعيت دسته چکهاي موجود دربرنامه
گزارش هشدار چکهاي دريافتي و پرداختي با تنظيم روز بصورت گزارشي تو در تو
گزارش چکهاي دريافتي و پرداختي بصورت توأم و نمايش مانده اختلاف بين آنها گزارش صورت ريز هزينه هاي انجام شده توسط تنخواه گردان
امکان چاپ رسيد دريافت و پرداخت جهت دريافت و پرداخت پول نقد و چک
گزارش ليست چکهاي صادر شده
گزارش چکهاي پرداختي پاس نشده
گزارش چکهاي پرداختي پاس شده
گزارش چکهاي ابطال شده گزارش چکهاي تضميني پرداختي
گزارش کلي و با گردش چکهاي پرداختي با انواع فيلتر هاي مورد نياز
گزارش ليست چکهاي در جريان وصول
گزارش چکهاي نقد شده
گزارش چکهاي برگشتي گزارش چکهاي خرج شده
گزارش گردش حسابهاي نقدينگي
گزارش صورت گردش صندوق و تنخواه
گزارش پيش بيني نقدينگي آتي