سامانه خرید و تدارکات داخلی

در تمامی مراکز و سازمان ها، سیستم خرید و مدیریت برنامه ریزی خرید مواد اولیه و کالا، تغذیه کننده سایر بخشها به خصوص تولید، فروش و پروژه های در جریان ساخت است. راهاندازی سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات درزمینه بازرگانی ولجستیک، ازمبانی اصلی شرکتهای بازرگانی وتولیدی بخصوص شرکتهایی که بسوی راهاندازی خطوط تولیدی وبازرگانی درلحظه، گام برمیدارند میباشد. واحد تداركات مسئول تهيه و تأمين كالا و لوازم و همچنين ارائه خدمات در هر سازمان مي‌باشد. نحوه تهيه و تدارك كالا از نظر تشريفات اداري و مبالغ مورد مطالعه در سازمانهاي دولتي، تابعه قوانين و مقررات معاملاتي دولتي است و رعايت آن در سازمانهاي مزبور الزامي مي‌باشد. بدون ترديد اين امر در بخشهاي خصوصي كه از شمول قانون خارج است، مورد توجه قرار داده نمي‌شود

از جمله امکانات سامانه خرید و تدارکات داخلی لینکوتک می توان به ارتباط مناسب سیستم خرید با سایر بخشها و تامین به موقع مواد اشاره نمود. در سیستم خرید می توان عملیات خرید داخلی و خرید خارجی را به همراه تمامی محاسبات بهای تمام شده و عملیات کنترل کیفیت به روشهای مختلف به انجام رسانده و تمامی مراحل را در انبار و بخش مالی منعکس نمود و همچنین ترتیب و توالی ثبت تمامی برگه ها را بصورت قابل تنظیم مشخص کرد.

امکانات سامانه

webdesign.png تعريف تامين كنندگان كالا و امتیاز دهی به هر یک از تامین کنندگان
معرفي پرسنل واحد بازرگاني و تعریف تنخواه داران
گروه بندي تامين كنندگان كالا و کالا به صورت درختواره ای
امکان کنترل ميزان موجودي انبار هنگام تاييد درخواست و اصلاح ميزان مورد تاييد جهت درخواست خريد و سفارش
امکان ثبت يک يا چند استعلام براي سفارش هايي که نياز به دريافت استعلام دارند
امکان ثبت و تاييد درخواست خريد کالا و خدمات مورد نياز منطبق با کدينگ انبارو تعيين تاريخ نياز يا فوريت آن
مدیریت انواع قرارداد ودردسترس بودن آخرین وضعیت قراردادهای شرکت
ثبت سفارشات مشتریان وطی نمودن روال ازپیش تعریف شده برای سفارش
کنترل دقیق موجودی کالاهای قابل فروش
امکان محدود سازي منابع تامين کننده کالا براي يک سفارش خاص جهت دريافت استعلام
دوری ازانباشتگی ویا عدم رسید بموقع کالای خریداری شده
cms.png دراختیار داشتن اطلاعات تصمیم‎سازقبلی درزمینه خریدهای انجام شده
کنترل دقیق تراکنشهای انجام شده بامشتریان
تعریف پارامترهای موردنیاز جهت ارزیابی تامین کنندگان
تعريف فرآيند و رويه هاي خريد و تداركات و قابلیت ردیابی عملیات خرید
صدور سند درخواست خريد كالا براساس درخواست كالا از انبار و كنترل موجودي كالا هنگام
صدور سند صدور سند سفارش خريد كالاو خدمات بر مبناي درخواست خريد كالا
تعيين نوع خريد بر مبناي دريافت استعلام ، برگزاري مناقصه و خريد هاي جزئي
صدور سند پيش فاكتور خريد بر مبناي سفارش خريد كالاو خدمات
صدور سند فاكتور خرید كالاو خدمات بر مبناي پيش فاكتور خريد ، درخواست خريد كالا و خدمات
تسهيم عوامل خريد ( هزينه حمل ، تخفيف ، عوارض و ...) بر روي تك تك كالاها و خدمات از سند فاکتور خرید
ecommerce.png گزارش خلاصه خريد کالا به تفکيک شعبه بصورت تو در تو
 گزارشات خريد كالاو خدمات بر مبناي كالا و تامين كنندگان
 گزارشات تامين كنندگان گروه كالا و خدمات خاص
گزارشات خريد بر مبناي تامين كنندگان و كالا ، كالا و تامين كنندگان
گزارشات مقایسه ای وضعيت حساب تامين كنندگان كالا و خدمات
 گزارشات استعلام هاي دريافتي از تامين كنندگان
 گزارشات اقلام ارسالي تامين كنندگان
 گزارش آخرين وضعيت اسناد خريد كالا و خدمات
 گزارشات مديريتي خريد و تداركات
 امکان تهيه نمودار خلاصه خريد به تفکيک کالا به صورت ريالي و تعدادي با انواع فيلترهاي متنوع
امکان تهيه نمودار خلاصه خريد به تفکيک شخص بصورت ريالي و تعدادي با انواع فيلترهاي متنوع