سامانه حقوق و دستمزد

مقدمه و معرفی

میدانیم که در سازمانها و موسسات مختلف روشهای متنوعی جهت انجام محاسبات و پرداخت حقوق و مزایای کارمندان وجود دارد،برخی روشها منطبق بر الگوهای رسمی و قانونی و برخی دیگرنیزبرحسب نیازها و شرایطخاص سازمان شکل گرفته اند. گاها در یک سازمان چندین الگو و روش محاسباتی برای گروه های مختلف پرسنل به کار گرفته می شود. انجام محاسبات برطبق الگوهای مختلف مورد نظر سازمان، سرعت در انجام محاسبات، انجام محاسبه بصورت دقیق و تحویل انواع گزارشها و فایلهای خروجی به سازمانهای ذیربط از دغدغه های اساسی کارشناسان و مدیران بخش حقوق و دستمزد می باشد. از مزایای نرم افزار حقوق و دستمزد لینکوتک می توان به انعطاف در طراحی و پیاده سازی قوانین و فرمولهای محاسباتی، به روز بودن و سهولت کاربری این نرم افزار اشاره نمود. این نرم افزار با امکان تعریف انواع پارامترهای محاسباتی برای عوامل حقوق و تعیین فرمولاسیون دلخواه جهت کلیه عوامل به تفکیک ردیفهای استخدامی و ارائه گزارشهای متنوع انتخابی هوشمندانه جهت پوشش کلیه نیازهای شما در این حوزه می باشد.امکانات سامانه

webdesign.pngامكان انجام كليه محاسبات بر مبناي فرمولاسيون دلخواه به تفکیک ردیف استخدامی و مقطع زمانی دلخواه
امکان تعریف نامحدود عوامل حقوقی در گروه‌های مختلف مزایا، کسور و تعهدات کارفرما و به تفکیک انواع استخدام
محاسبه حقوق ماهانه پرسنل با توجه به عوامل حقوقی (مزایاو کسورات و...) مرتبط با نوع استخدام
امكان تهيه گزارشهاي سيستم به تفكيك رديف استخدامي، واحد سازماني، مركز هزينه، محل خدمت و محل پرداخت
معرفی احکام متعدد استخدامی برای هر یک از پرسنل در مقاطع مختلف زمانی و انجام محاسبات و تهیه گزارشات بنا به آخرین احکام با حفظ سوابق
معرفی انواع مختلف استخدام و انجام کلیه تعاریف حقوقی به تفکیک هر استخدام
امکان تعریف وام های متعدد برای هر پرسنل و گزارش کامل از وام های پرداختی
ثبت اطلاعات حضور غیاب کارمندان بدون نیاز به دستگاه حضورغیاب
امکان تعریف الگوهای محاسباتی(Macro) و استفاده از آنها در تعریف فرمولهای محاسباتی
امكان تسهيم هزينه هاي حقوق به تفكيك پروژه، مركز هزينه و فعاليت و توليد سند مالي مرتبط
cms.png امکان توزیع الکترونیک فیش در کارتابل، صندوق پستی، نشانی پست الکترونیک پرسنل
امكان پشتيباني از انجام محاسبات و توزيع اطلاعات و گزارشهاي مرتبط در سازمانهاي گسترده
تعریف انواع پرداختها با عناوین دلخواه از قبیل پرداختهای بین دوره، پاداشها و غیره
صدور برگ ماموریت ساعتی و روزانه
صدور برگ مرخصی روزانه و ساعتی صدور برگ تسویه حساب با پرسنل در هر زمان
تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی بصورت اتوماتیک از اطلاعات
تعیین آیتمهای مستمر پرسنل و پرداخت اتوماتیک آنها در ماههای بعد
امکان محاسبه مالیات پرسنل بصورت اتوماتیک طبق تنظیمات
پشتیبان گیری از پایگاه داده و بازگردانی اطلاعات در صورت نیاز
ecommerce.png امکان تهیه گزارش‌ها و فایل بیمه مطابق با استانداردهای تعریف شده
امكان تهيه گزارشهاي مديريتي با فرمت صفحه گسترده و با دسترسي به كليه محاسبات جاري و معوقه
گزارش فیش های حقوق ماهانه کارکنان با احتساب مانده بدهی ها و مرخصی ها و..
گزارشات لیست های ماهانه حقوق ، بیمه ، مالیات
گزارشات متنوع حقوقی شامل لیست حقوق ، لیست بانک ، لیست بیمه، لیست مالیات، لیست پرسنل، فیش حقوقی، خلاصه لیست ماهیانه، مانده مرخصی،
گزارشات تجمعی حقوقی و.. امکان گزارش از فهرست اقساط به صورت ماهیانه
امکان تهیه گزارش‌ها و فایل دارایی مطابق با استانداردهای تعریف شده
امکان گزارش از لیست پرسنل به تفکیک محل های خدمت و نوع استخدام و ...