سامانه جذب و استخدام

عملیات جذب نیرو در سازمانها مراحل گسترده و پیچیده ای دارد . از اعلام نیاز یک واحد به استخدام نیرو تا صدور مجوز استخدام و بررسی بانکهای اطلاعاتی برای انتخاب واجدین شرایط یا چاپ آگهی استخدام و دریافت رزومه ها و انجام مصاحبه های استخدامی.سامانه جذب و استخدام لینکوتک راه حل مناسبی برای تسهیل کنترل ومدیریت فرآیندهای ثبت اطلاعات تا گردش و رسیدگی به آنها می باشد. سامانه، دریافت و ثبت رزومه متقاضیان استخدام تا انجام مراحل گزینش و در نهایت استخدام پرسنل را به طور کامل پوشش می دهد.

امکانات سامانه

webdesign.png امکان استفاده از سیستم جذب و استخدام از اینترنت جهت دریافت رزومه های متقاضیان کار و گروه بندی آنها به صورت اتوماتیک
تعریف مجوزهای جذب نیرو بر مبنای چارت سازمانی یا دوره های مشخص مثل مجوز جذب سالیانه نیروها وتعریف مجوزهای موردی یک واحدخاص و تجمیع آن با مجوزهای مرحله قبل
امکان ثبت اطلاعات متنوع پرسنل بر اساس گروه بندیهای ماهیتی
امکان گروه بندی رزومه ها بر اساس شرایط احراز مشاغل
امکان انتقال اطلاعات درخواستهای استخدام به پرونده پرسنلی بعد از جذب
امکان ایجاد بانک اطلاعاتی متقاضیان استخدام و رزومه آنها
امکان تعریف انواع آزمون های استخدامی
امکان دریافت نیاز ها و مجوز های استخدام و اجرای عملیات استخدام
امکان ایجاد اولویت در سیستم بر اساس شرایط تعیینی مانند مدرک تحصیلی ، دانشگاه ها ، ...
امکان بررسی تخصص های فرد بر اساس شرح وظایف پست سازمانی خالی
امکان انتقال اتوماتیک اطلاعات فرد به سیستم کارگزینی
امکان زمانبندی اتوماتیک آزمون های شفاهی و کتبی
cms.png لیست درخواستهای شغلی ثبت شده به تفکیک وضعیت
 لیست درخواستهای شغلی به تفکیک ردیف شغلی
 ليست رزومه های دریافتی به تفکیک ردیف شغلی گزارش دوره ای مراحل فرآیند استخدام در سطح سازمان
 گزارش تفصیلی عملکرد موسسات کاریابی در فاصله تاریخی مشخص
گزارش زمان رسیدگی به درخواستهای شغلی به تفکیک واحد
 گزارش لیست جلسات مصاحبه تنظیم شده برای پستهای سازمانی در فاصله تاریخی مشخص
 گزارش قیاسی از عملکرد هر دانشنامه در بازه های زمانی مختلف