سامانه بازرگانی

بخش بازرگانی به منزله اولین پل ارتباطی شما با خریداران است و هرگونه کاستی و نقصی در رفتار و عمل این بخش می تواند به طور موثری بر روی اعتبار شرکت ها تاثیر گذار باشد و لذا کنترل و مدیریت سیستماتیک عملیات این واحد برای مدیریت شرکت بسیار حائز اهمیت می باشد. عملیات بازرگانی در سازمانها و موسسات تجاری باتوجه به نوع فعالیت هایشان بسیار متنوع و بعضا پیچیده می باشد و انواع سلیقه ها و روالها در واحد های بازرگانی شرکتها مرسوم و جاری است، به ویژه ارتباط ذاتی فرآیند فروش با سیستم مدیریت خریداران، سیستم انبار، سیستم قراردادها، سیستم تدارکات و نیز امور مالی بر پیچیدگی موضوع می افزاید. وجود قوانین گسترده سازمان‌های مالیاتی و اصناف مختلف کشور جهت کنترل معاملات شرکت‌ها و فروشگاه‌های موجود در سطح کشور منجر به بالا رفتن حجم مبادلات مالی مربوط به هر معامله و لزوم ایجاد طراحی‌های منحصر به فرد برای رسید این گونه معاملات گشته است

بکار گیری نرم افزاری که بتواند از عملیات بازرگانی سازمان پشتیبانی نموده و در عین حال ارتباط با سایر سیستمها و یکپارچگی را نیز حفظ نماید بسیار مهم میباشد. نرم افزار بازرگانی لینکوتک در مجموعه نرم افزارهای مالی می تواند انتخابی هوشمندانه در پاسخ به نیازهای سازمانی شما باشد.


امکانات سامانه

webdesign.png تعريف و دسته بندي طرف حساب
امكان صدور همزمان اسناد مالي جهت عمليات بازرگاني
امکان تعدیل ریالی فاکتورهای ثبت شده
تعريف انواع رسيد وحواله (فروش، مرجوعي، مصرفي، انتقالي و ..)
امكان ارسال كليه گزارشهاي بازرگانی به كارتابل پستهای سازمانی در سيستم اتوماسيون اداري لینکوتک
امکان استفاده از گزارش تحليلي جهت به دست آوردن سود فروش براساس مشتري، نوع کالا، تاريخ و... پس از انجام قيمت گذاري حواله هاي موجود به صورتFIFO ،LIFO و ميانگين
امکان استفاده از سرویس آرشیو الکترونیک جهت مدیریت کلیه ضمائم و اسناد مرتبط بازرگانی
گزارش از وضعيت طرف حساب
جستجوي رسيدها و حواله ها با استفاده از فيلترهاي گوناگون
گزارش هاي خريد و فروش به صورت نموداري هوشمند نمودن فعالیت های حسابداری و بازرگانی و جلوگیری از انجام عملیات موازی و غیر ضروری
cms.png امکان ثبت دريافت از حساب و واريز به حساب جاري و انتقال بانک به بانک با قابليت جستجو
امکان صدور دستور پرداخت، ثبت و چاپ رسيد براي کليه اسناد دريافتني و واگذاري
امکان کنترل اعتبارطرف حساب ازنظر مبلغ هرفقره چک وجمع چکهاي پاس نشده درزمان ثبت چک
گزارش عملکرد صندوق با امکان تعيين آيتم هاي تأثيرگذار گزارش موجودي بانک به صورت لحظه اي
گزارش از دريافت نقدي، پرداخت نقدي، درآمد، هزينه، دريافت از حساب، واريز به حساب، اسناد دريافتي و پرداختي
امکان تنظيم هشدار جهت موعد اسناد دريافتي و پرداختي با امکان تعيين بازه زماني
امکان جستجوي پيشرفته وانجام عمليات به صورت دستهاي برروي چک هاي دريافتي و واگذاري
ecommerce.png گزارش تراز مالی گزارش دفتر کل، معین و تفصیلی
گزارش تراز تفصیلی نسبت به حساب ها
گزارش موجودي بانک به صورت لحظه اي
گزارش رأس گيري و گزارش امکان سنجي بانک
گزارش از دريافت نقدي، پرداخت نقدي، درآمد، هزينه، دريافت از حساب، واريز به حساب، اسناد دريافتي و پرداختي
گزارش از چک هاي دريافتي و پرداختي پاس نشده در يک بازه زماني
امکان چاپ برچسب بارکد و قیمت کالا