سامانه انبار و کالا

معرفی و مقدمه

انبار در تمامی موسسات به خصوص در شرکتهای بازرگانی و تولیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. کنترل دقیق ورود و خروج کالا، اطلاعات صحیح و به‌موقع از وضعیت و محل نگهداری کالاها و برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های نگهداری کالا همواره جزو مهمترین دغدغه های یک سازمان به حساب می‌آید. هزینه سالانه نگهداری کالا در انبارها (هزینه خواب کالا) همواره بخش بزرگی از سرمایه یک سازمان را بخود اختصاص می‌دهد بنابراین، مدیریت موجودی‌ها به‌صورت علمی و کاهش هزینه‌ها، کمک شایانی به سودآوری سازمان خواهد کرد. با استفاده از سامانه انبار لینکوتک کلیه کاربران به آسانی از روند درخواست کالاهای خود آگاه شده و قادر به پی‌گیری درخواست های خود خواهند بود.سامانه انبار وکالا با انجام عملیات استاندارد انبار و حفظ یکپارچگی و ارتباط مستقیم با سیستم مالی، خرید و فروش داخلی، خرید خارجی توانسته بسیاری از مشکلات را برطرف نماید.امکانات سامانه

webdesign.png امكان صدور همزمان اسناد مالي جهت عمليات انبار
معرفی انبار به تعداد دلخواه با امکان مرتبط کردن انبار به حسابی غیر از موجودی کالا
مشاهده کاردکس هر کالا به تفکیک انبار در هر زمان برحسب واحدهای اصلی و فرعی
امکان ثبت سریال و کد رهگیری جهت کلیه تراکنشهای انبار
امکان استفاده از سرویس آرشیو الکترونیک جهت مدیریت کلیه ضمائم و اسناد مرتبط با انبار
انتخاب روش قیمت گذاری ( میانگین،FIFO ، LIFO )
معرفی تعداد نامحدود واحد اندازه‌گیری برای یک کالا و نسبت تبدیل بین واحدهای فرعی و واحد اصلی کالا
انتقال موجودی کالا از دوره مالی قبل
به روز کردن موجودی کالا در انبارهای مواد اولیه با توجه به فرمول مونتاژ و نیز موجودی انبار محصول با صدور هر فرم رسید محصول
اضافه شدن عوارض وشهرداري درثبت رسيدانباروثبت سند رسيدانبارباارزش افزوده
امکان تخصیص حساب، تفصیلی شناور، مرکز هزینه و پروژه به یکایک سطرهای رسید، حواله، ورود، خروج، درخواست کالا، و سفارش خرید و امکان گزارشگیری بر اساس این اطلاعات
فرم تعدیل کاردکس پیشرفته با امکان اصلاح کاردکس و صدور سند مالی اصلاحی
cms.png گروه بندي کالا به صورت درختي تا سطح نامحدود و امکان گزارشگيري بر اساس گروه بندي درختي کالاها
امکان معرفي انبار پيش فرض براي هر کالا و پيشنهاد آن در هنگام صدور برگه هاي انبار
معرفي حداقل و حداکثر موجودي انبار به تفکيک کالا و تهيه گزارشات مربوطه
امکان صدور مجوز رسيد و حواله انبار جهت کنترل در امر کنترل کيفيت و خروج کالا با مجوز
نگهداري موجودي انبار و موجودي بازرگاني به صورت جداگانه و نمايش اختلاف بين موجودي بازرگاني و موجودي انبار
اجازه منفي شدن موجوي کالا و انجام کنترل هاي لازم
ثبت اتوماتيک اسناد حسابداري هزينه ضايعات و درآمد فروش ضايعات به تفکيک انبار
امکان صدور بارنامه و مشخصات ماشين حمل و تهيه و تنظيم برگه باسکول
نگهداري موجودي کالاهاي اماني به صورت مجزا در انبارها
امکان چاپ تگ انبار گرداني براي شمارش مراحل مختلف
امکان مشخص نمودن روشهاي ارسال کالا در برگه هاي حواله
ecommerce.png ثبت عمليات مرجوعي به پيمانکار تحت عنوان کالاي معيوب
امکان عطف برگه هاي امانت به عمليات خريد
امکان عطف برگه هاي امانت به فروش کالا
امکان نمايش موجودي کالاهاي اماني در گزارشات انبار
افتتاحيه اتوماتيک مانده کالاهاي اماني در ابتداي هر سال مالي
انجام عمليات کالاي اماني به صورت امانت دادن و امانت گرفتن و همچنين پس دادن کالاي اماني به همراه گزارشات
امکان ارسال مواد و کالا به پيمانکار و دريافت کالاي تغيير يافته و محاسبه بهاي تمام شده کالاي دريافتي

ecommerce.png گزارش گردش ريالي کالاها در انبارهاي مختلف
 گزارش موجودي ابتداي دوره کالا گزارش موجودي انبار به تفکيک کالا
 گزارش موجودي کالا به تفکيک انبار
 گزارش برگه هاي رسيد و حواله و مجوز رسيد و مجوز حواله
گزارش کالاهاي مونتاژ شده به تفکيک
گزارش از کالاهاي تجزيه شده به تفکيک
 گزارش برگه مصرف و برگشت از مصرف
 گزارش رسيد انبارهايي که هنوز فاکتور نشده اند
 گزارش حواله هايي که هنوز فاکتور نشده اند
 گزارش عطف حرفه اي از برگه هايي که ناقص مي باشند
 گزارش کالاهاي ارسال جهت پروژه و مصرف کالا
 گزارش ضايعات و بازيافت آن گزارش مبسوط انبار گردانی بر اساس شمارشهای اول تا سوم با امکان صدور رسید/حواله اصلاحی
گزارش کسری مواد به صورت درختی با توجه به فرمول ساخت تعریف شده برای مراحل مختلف تولید
 گزارش موجودی کالا بر اساس شماره های سریال اول و دوم و مقادیر فرعی اول و دوم
 گزارش مرور کالا از کل به جزء تا سطح برگه صادره و بالعکس
 گزارش کلي کاردکس تعدادي بازرگاني به صورت تو در تو به تفکيک کالا و انبار و ريز برگه هاي صادره در بخش بازرگاني
گزارش کلي کاردکس تعدادي انبار به صورت تو در تو به تفکيک کالا و انبار و ريز برگه هاي صادره در بخش انبار
 گزارش کاردکس حسابداري کالا و مشاهده بهاي تمام شده حواله هاي صادره به صورت تو در تو
گزارش نقطه سفارش کالا و مشاهده کالاهايي که از نقطه سفارش تجاوز نموده اند
 گزارش حداقل و حداکثر موجودي کالا و نمايش انحراف از حداقل و حداکثر موجودي