خرده فروشی بدون مرز

کشف پاداش از تجربه های خرید شخصی

ما به خرده فروشان برای تبدیل کسب و کار خود با فرایندهای یکپارچه و ساده برای ایجاد یک تجربه شخصی در سراسر کانال ها، مدل های کسب و کار و مشتریان کمک می کنیم.راه حل های مدیریت خرده فروشی ما می تواند به شما در بهبود بهره وری و بدست آوردن یک نگاه متمایز مشتری کمک کند.


ارزش افزوده های مورد توجه؟

امتیازات بهتر تبدیل در سراسر کانال

مشتری و سبد خرید بیشتر

رضایت مندی بیشتر مشتریان

کاهش هزینه های نیروی کار فروشگاه

افزایش EBIT / عامل درآمد