حسابداری مالی و تسهیم هزینه

فراهم آوردن اطلاعات مالي منسجم و به هنگام سازمان ها و موسسات اقتصـادي را مـيتـوان يکـي از مهمتـريـن اهـداف سيستـم حسابداري مالي تلقي کرد سامانه حسابداري مالي به عنوان هسته اصلي و مرکزيت سامانه های يکپارچه لینکوتک وظيفـه جمع آوري و يکپارچه سازي نتايج عمليات و کليه فعاليت هاي انجام شده در سطح سازمان را به عهده دارد.

امکانات سامانه

webdesign.png امکان طبقه­‌بندی حساب­‌های تفصیلی به صورت درخت‌واره
امکان تعريف کدينگ ۷ سطحي براي حساب ها( کل، معين، تفضيلي، جزء۱، ... ) و 3 سطح تفضيلي شناور
امکان مشاهده و اصلاح اطلاعات برگه هايي از قبيل فاکتورهاي خريد و فروش، رسيدهاي دريافت و پرداخت از داخل فرم سند
تهيه خلاصه اسناد براي ثبت دفاتر قانوني روزانه و ماهانه
طبقه بندي نمودن مراکز هزينه به فعاليت هاي مختلف (جهت قيمت تمام شده)
ثبت تصاوير ضمايم سند در اسناد حسابداري
امکان کنترل اسناد يادداشت، ثبت نشده، نا تراز و ابطال شده
معرفي گروه مرکز و ريز مراکز و ارتباط با کدينگ حسابداري جهت دسته بندي و تهيه حسابهاي تلفيقي
قابليت تفکيک حسابها به پروژه هاي مختلف (جهت قيمت تمام شده)
تعیین حقوق دسترسی به تفکیک اسناد صادر شده توسط هر کاربر
معرفي شرحهاي ثابت براي جلوگيري از تايپ مجدد در شرح اسناد
cms.png معرفي ارزهاي مختلف و نرخ برابري ثابت و متغير براي هر ارز
معرفي ارز مبنا و مشخص کردن نسبت بين ارزها با ارز مبنا
ورود اطلاعات اسناد مالي به ساده ترين و سريعترين روش به صورت ريالي / ارزي
امکان صدور اتوماتيک سند اختتاميه، افتتاحيه و بستن حسابها
مرور حساب­‌ها در تمامی سطوح به صورت ساده و تحلیلی، بررسی گردش حساب­‌ها، اسناد حسابداری
تعیین حقوق دسترسی به ازای هر حساب جهت رؤیت توسط سیستم‌های مختلف
تهیه انواع نمودارهای مقایسه‌­ای
آنالیز دفاتر در سطوح مختلف حساب‌­ها به صورت ساده و تحلیلی
رزرو نمودن يک يا چند سند و جلوگيري از زدن سند اصلاحي و امکان صدور سند مشابه (کپي سند)
قابليت مرتب سازي اسناد بر اساس تاريخ و اختصاص شماره نهايي اسناد (با حفظ شماره بايگاني)
ecommerce.png گزارش‌های ساده و تحلیلی به تفکیک انواع ارز در سطوح معین و تفصیل
گزارش توجیهی تسعیر نرخ ارز همراه با مستندات
 گزارش حساب‌های مختلف بر اساس نرخ ارز انتخابی کاربر
 گزارش مرور حسابها در کليه سطوح حساب از کل به جزء يا جزء به کل
تهيه گزارشات تجميعي و مقايسه اي شعب
تهيه گزارشهاي مقايسه اي براي بيش از يک دوره مالي
گزارش گردش و مانده حساب ها به تفکيک سر فصل هاي شناور، مراکز هزينه و پروژه ها
 تهيه گزارشات تراز و صورت هاي مالي اساسي (ترازنامه، سود و زيان)