امکانات سامانه

webdesign.png

•قابلیت دریافت مقاله از کاربران (Article Submission System) با تنظیمات بسیار انعطاف‌ پذیر
• ثبت خودکار همه‌ی رویدادهای مرتبط با مقالات و ایجاد پرونده‌ی الکترونیک کامل برای هر مقاله
• قابلیت ارسال خودکار پرونده‌ی الکترونیک مقاله برای نویسندگان
• قابلیت رهگیری کامل وضعیت مقاله توسط کاربران (Tracking)
• امکان جلوگیری از ارسال مقالات با عنوان کاملا یکسان با فایل موجود
• امکان اضافه کردن فایل ضمیمه به پرونده‌ی مقالات از طرف مدیر برنامه یا ارسال‌کننده مقاله
• امکان اصلاح مقالات و ویرایش مجدد مقاله پس از اعلام نظر داور
• ذخیره کردن همه‌ی فایل‌ های اصلی و اصلاحی در یک پرونده
• تشکیل پرونده مالی با امکان ثبت پرداخت دستی و پرداخت اینترنتی صورت حساب

webdesign.png

امروز با لینکوتک

لینکوتک به عنوان اولین مرکز تخصصی ارائه راهکارهای پیشرفته در حوزه فناوری اطلاعات با خط و مشی تکنولوژی محور بر پایه دانش و ایده همواره در راستای خلق الگوهای های علمی-عملیاتی در حال سرمایه گذاری و توسعه مرزهای توانمندی کشور در این حوزه می باشد. متدولوژی تولید در لینکوتک الگویی پیشرفته بر مبنای ساختار نوین آن می باشد. این مجموعه با ایجاد مفهومی عملیاتی تحت عنوان کارخانه مدلسازی و تولید سریع نرم افزار به پایگاهی امیدبخش و قابل اتکا جهت توسعه بسترهای هوشمندسازی و مکانیزاسیون در کشور مبدل شده. همکاری با لینکوتک برای هر سازمان به عنوان فرصتی جهت تجربه کردن ساختار هوشمند و ساخت یافته در حوزه فناوری اطلاعات می باشد.همواره گام برداشتن در عرصه های جدید همراه با نگرانی و دغدغه رویارویی با التهاب تغییر بوده و این نگرانی ها موجبات صرف نظر بسیاری مراکز در اجرایی کردن ساختارهای توسعه سازمان ایشان در بستر فناوری اطلاعات را باعث شده است.cms.png

فردا با لینکوتک

لینکوتک جهت حفظ پیشقدمی خود در عرصه تکنولوژی و فناوری اطلاعات بصورت مستمر در حال سرمایه گذاری بر ارتقاء توان تکنولوژیکی و دامنه خدمات یکپارچه خود به مشتریان می باشد تا همواره بتواند تجربه ای مناسب و ابزاری کارآمد را در اختیار مشتریان خود بگذارد و رضایت را برای آنها در پیوستن به خانواده خدمات گیرندگان از لینکوتک به ارمغان آورد.بهرمندی گروه مشتریان شرکت ، از بروز رسانی های سالانه سامانه های خدماتی لینکوتک .نویدی در ارتقاء و تکامل مستمر خدمات می باشد.تعامل نزدیک مجموعه با مشتریان از طریق سامانه هوشمند مستقر بر سیستم های شرکت جهت دریافت نیازهای جدید، پیشنهادات و گزارشات خطا ، پویایی را در تکامل و همکاری را در رشد جهت پوشش نیازهای شما فراهم می نماید. .seo.png

تولید در لینکوتک

درک صحیح نیاز٬ تحلیل دقیق آن ٬انتقال مفهومی به واحد تولید ٬دستیابی به محصول بهینه ٬استقرار روان ٬ پشتیبانی کارآمد و پاسخگویی به نیازهای جدید.آیا می توان همگی این شاخص ها را در کنار یکدیگر گردآوری نمود؟پاسخ به این سوال کار ساده ای نیست اما ساختار منحصر بفرد لینکوتک در واحد تحلیل ٬ تولید و پشتیبانی با نهادینه ساختن متدولوژی مبتنی بر چابکی فاصله را تا دستیابی به شرایط توصیف شده به حداقل می رساند.در ادامه توضیحی کلی از فرایند تولید در لینکوتک فهرست شده است

ecommerce.png

تکنولوژی

چشم انداز تکنولوژی در لینکوتک مصادف با نوآوری فرصت های جدیدی است که با اعمال نفوذ فن آوری ها یی همچون رایانش ابری، پیش پردازش و محاسبات همراه خواهد بود. مهم نیست که کسب و کار شما چه اندازه است بهره برداری فن آوری های نوآورانه به شما برای انطباق با تغییرات و تولید ارزش کسب و کارکمک می کند. هنگامی که شما بر روی یک هسته منسجم و مطمئن تکیه می کنید، می توانید بسرعت و با حداقل هزینه فن آوری های جدید طراحی شده مناسب با راه حل های سازمانی خود اتخاذ نمایید. اطلاعات در مورد زیرساخت های مقیاس پذیردرحمایت از کسب و کار در صنایع لینکوتک را مطالعه کنید..