مهندسی ، تحقیق و توسعه را با راهکار جامع مدیریت چرخه محصول متحول نمایید

بدون قربانی کردن کیفیت ، مطلوبیت یا در معرض ریسک قرار گرفتن با محصولات جدید و یا بهبود یافته وارد بازار شوید. راهکار(PLM) مدیریت چرخه عمر محصول تمام جنبه های تحقیق و توسعه (R & D) و عملیات مهندسی را در ساختارتان جهت بهره وری بیشتر وشتاب دهی فرآیندها پشتیبانی می کند.ارزش افزوده های مورد توجه؟

افزایش سهم درآمد حاصل از محصولات جدید

کاهش خطر عدم مطلوبیت در محصولات و فرآیندها
بینش بهتر به محصول و فرصت های جدید بازار