تصمیم گیری مطمئن ، اقتدار عملکرد

دریافت پاسخ فوری به سوالات پیچیده کسب و کار شما با ابزار تجزیه و تحلیل لینکوتک

اگر دانش تقریبا نامحدودی در اختیار شما بود چه چیزی اتفاق می افتاد؟افزایش توان نوآوری ، تقویت روابط مشتری و رشد سودآوری چگونه آسان می شود؟ ابزارتجزیه و تحلیل ما می تواند به شما برای پردازش بلافاصله مقادیر عظیمی از داده ها کمک کند، برای بینش زمان واقعی در هر زمان و هر کجاحتی در دستگاه تلفن همراه خودشما نیاز به تصمیم گیری آگاهانه تر دارید.

به تجزیه و تحلیل قدرتمند محدودیت ها ، وقایع و رقبا بیاندیشید.

به داده های مورد اطمینان ، منابع متعدد و با کیفیت بالا بر اتکا کنید

بکار گیری اهرم بینشدر زمینهصنعتو نقشخودرادرزمانواقعی

تعریف برنامه ریزی، الحاق، و نظارت بر اهداف عملکرد و معیارها

اجرای شبیه سازی های "چه می شود اگر" برای درک کامل تاثیر کسب و کار از تصمیم گیری شما

همکاری و اقدام هماهنگ در بهترین تصمیم برای هر سناریو داده شده

پیش بینی تغییر و تعادل فعالانه خطرات و فرصت ها