امنیت و زیرساخت

سیستماتیک کردن امنیت و فرایندها

تسهیل راندمان و کاهش ریسک با راهکار مدیریت امنیت و زیرساخت

با راهکار مدیریت امنیت و زیرساخت از در دسترس بودن و یکپارچگی فرآیندهای خود اطمینان حاصل کنید، فرآیندهای خود را در سراسر مرزهای سازمانی و برنامه های کاربردی گسترش دهید، و به بالاترین سطح امنیتی برسید.بر زیرساخت فنی امن و مقیاس پذیرکه در هزاران ماموریت حساس تاسیسات در سراسر جهان به اثبات رسیده است تکیه کنید.

ارزش افزوده های مورد توجه؟

افزایش کارایی عملیاتی، انعطاف پذیری، و عملکرد با زیرساخت های تلفیقی

توسعه برنامه های کاربردی بستر های نرم افزاری مستقل، امن و ساده سازی خدمات وب

بهبود برنامه های عملکردی و در دسترس قرار دادن آنها با قابلیت ذخیره و ارسال پیشرفته

اختلالات حداقل با نرم افزار تدارکات و پشتیبانی مدیریت تغییر
کاهش ریسک با راه حل ها و فرآیندهایی مبتنی بر استانداردهای امنیتی بین المللی
حفاظت اطلاعات و ارزش کسب و کار با بهره گیری از به روز ترین زیرساخت های امنیتی
تقویت امنیت شرکت ، بهبود بهره وری نیروی کارو کاهش هزینه های عملیاتی