• پشتیبانی

  پشتیبانی سایت مشتریان و سیستمهای عملیاتی بصورت 24 ساعت / 7 روز هفته
 • جلسه

  برقراری جلسات منظم به منظور فرهنگ سازی و سازگاری با محیط
 • اطلاع رسانی

  اطلاع رسانی به کاربران در خصوص فناوری ها و سیستم های جدید
 • اطلاع رسانی به کاربران

  اطلاع رسانی به کاربران در خصوص فناوری ها و سیستم های جدید
 • برنامه های آموزشی

  تنظیم و اجراء برنامه های آموزشی جهت کاربران جدید
 • مشتریان

  ایجاد مراکز امداد مشتریان (Help Desk) و پاسخگویی های تلفنی

دموی محو شونده

برای داشتن سازمانی با برنامه و ایده آل ، هدفمند کردن این تلاش ها برای رسیدن به حداکثر ایمنی امری است که باید مدنظر قرار گیرد.

يكي از اسناد علمي و پر كاربردي كه توجه پژوهشگران را به خود معطوف نموده است، مقالات منتشر شده در مجلات يا نشريات علمي مي باشد. ساماندهي اطلاعات ارايه شده در نشريات علمي مي تواند موجبات تبادل اطلاعات و تعامل سريع و موثر بين مسئولان، محققان و عموم مردم را فراهم آورد و از اين طريق به شكل گيري شبكه علمي كشور ياري رساند.


با توجه به تعداد زياد مجلات علمي كشور و احساس نياز به نرم افزارهايي كه بتوانند امر مديريت مجلات علمي در محيط وب را بر عهده گيرند، بخش مجله با بررسي روند هاي استاندارد مديريت نشريات علمي و با توجه به شيوه ها و نيازهاي مرسوم در داخل كشور طراحي گرديده است.

تلاش ما بر آن بوده است كه با استفاده از ابزارهاي مختلف تمام مراحل فرايند نگهداري پايگاه اينترنتي يك نشريه علمي، از اطلاع رساني و دريافت مقاله تا انتشار نسخه هاي نشريه از طريق پايگاه اينترنتي و به صورت يك فرايند الكترونيك پيوسته قابل انجام نماييم.