پارسین؛راهکار یکپارچه آموزشی/پژوهشی

شرکت لینکوتک به عنوان یکی از شرکت های تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات ٬اینک در مسیر خود به سوی تعالی و مدیریت کیفیت فراگیر ٬ ضمن ارج نهادن به خواسته ها و انتظارات مشتریان در راستای نیل به اهداف متعالی خود یعنی دستیابی به بالاترین سطح رضایتمندی مشتریان با انتخاب بهترین متد های برنامه نویسی روز دنیا ٬ ضمن تعهد به بهبود مداوم این روند با در نظر گرفتن تمامی نکات و مسائل امنیتی٬ اینک سیستمی مناسب با نیاز های مشتریان خود در حوزه علم و فن آوری ارائه می دهد.

مجموعه سامانه های طراحی شده از سوی لینکوتک به منظور تسهيل در فرآيندهاي پژوهشي دانشگاه ها و مراکزآموزشی به شرح زیر می باشد.

سامانه یکپارچه مدیریت الکترونیک دبیرخانه
سامانه مدیریت نشریات
سامانه مدیریت دانشنامه
سامانه مدیریت پژوهش و فناوری
سامانه مدیریت خدمات اموزشی
سامانه مدیریت آزمایشگاه علوم پایه